Zahvalnost

Jedna od prvih stvari koju učimo djecu je da je potrebno reći 'Hvala'. Istovremeno, vrijedi se zapitati učimo li ih da zaista budu zahvalni i zahvalne. Vrijednost ove sposobnosti nije upitna obzirom da istraživanja sve više pokazuju da osobe koje znaju zahvaljivati na svakodnevnim stvarima i situacijama u njihovom životu žive sretnije.  To se može povezati sa kvalitetnijim odnosima i višom razinom zadovoljstva životom. Učiti djecu zahvalnosti kao navici dobro je za njihovo mentalno zdravlje te životu u društvu. Ona sa zahvalnošću usvajaju i ljubaznost, ljubav te suosjećanje. Zahvalnost je pozitivna emocija za razvoj djeteta te socijalnu integraciju, no kako ju možemo prenositi na djecu?

Za početak, važno je napomenuti da se radi o socijalnom procesu te da je na ovoj vještini, kao i na bilo kojoj drugoj, potrebno raditi. To se može time da se sa djetetom razgovara na čemu smo zahvalni. U jednoj studiji sa djecom u srednjoj školi pokazano je su djeca koja su imala dnevnik zahvalnosti bila optimističnija te imala višu razinu zadovoljstva životom i školom. Sve se to svodi na stavljanje fokusa na ono što imamo i što nas usrećuje umjesto na prisjećanje na ono što smatramo da nam nedostaje. 

Osim  najočitijeg načina za prenošenje bilo koje vještine, primjerom, postoje i specifični načini kako se isto može raditi sa djecom. To se, naravno, može i treba kroz cijelu godinu no jednako je važno i kroz prosinac gdje su djeca često bombardirana poklonima te popisima želja. Ove godine mi na zahvalnosti radimo sa drvcem zahvalnosti gdje svaki dan malena kaže nešto na čemu je jako zahvalna te to stavimo na bor. To se može raditi kroz cijelu godinu u nekom obliku. 

U slučaju da ne znate od kuda krenuti što se tiče zahvalnosti ili joj želite pružiti posebnu pažnju, što svakako preporučujem, to se može i pomoću aktivnosti 'Traženje blaga zahvalnosti'. Radi se o 20 stavki zahvalnosti koje se dijete mogu pitati odjednom ili u više navrata. Ovo je odlična aktivnost i za obiteljsko druženje. Tim se putem radi na biti zahvalnosti, stavljanju fokusa na što imamo i što na usrećuje umjesto na ono što smatramo da dodatno želimo. Ispod možete skinuti popis te ga isprintati ili prepisati na papir. Ono što preporučujem je da ga ne čitate s mobitela. Uživajte :D