Objave: 

Putovanje samo po sebi može biti stresno, a ako se putuje s djecom to je dodatan faktor koji je potrebno uzeti u obzir. Osim da su zabavljena djeci želimo pružiti iskustvo u kojem će uživati i učiti iz njega. Danas razgovaramo o stvarima koje možemo pripremiti doma, a koje će nam pomoći u tom naumu.

U vrijeme Božića sa djecom se ukrašava, daruje i priča. Ponekad se podrazumijeva da djeca razumiju i znaju značenje onoga što radimo, a i kada im želimo prenijeti neke događaje ili legende nije uvijek lako pronaći prave riječi. U nastavku možete naći sve o Sv. Nikoli napisano na način na koji bi se isto moglo prenijeti djetetu. Ispod teksta...

Aktivnosti koje djeca mogu uzeti u ruku, dirati, micati, rezati, oblikovati su odlične za razvoj mnogih sposobnosti te razvijanje ljubavi prema znanju i radu. To se može postići materijala, ali i printanjem. Koliko god bilo pristupačno i jednostavno isprintati aktivnosti, makar i u kopiraoni, mnoge se online aktivnosti moraju platiti. U nastavku...

Prosinac za mnoge zna biti mjesec gdje se ide u puno posjeta, ima mnogo zaduženja i nekako nikako da se stigne sve to kako treba. Za jasniju strukturu i mogućnost da se ispliva iz mnoštva obaveza kroz ovaj mjesec od velike je pomoći zapisati planove. Da, mnogo će se puta dogoditi da će se plan mijenjati i to je...